Ziekte specifieke zorg

Product informatie

Samenvatting

Bepaalde ziekten belemmeren patiƫnten langdurig in hun dagelijks functioneren. Te denken valt aan ziekten als astma en reuma. U kunt informatie en advies krijgen in het omgaan met dit soort ziekten. Ook worden speciaal voor deze patiƫnten activiteiten ontwikkeld en ondersteuning geboden.

Voorwaarden

  1. Aan informatie en advies zijn geen voorwaarden verbonden. De gemeente zal doorverwijzen.
  2. Voor activiteiten en aanvullende hulp (dagbesteding, revalidatie e.d.) moet duidelijk zijn dat de hulp bijdraagt aan het herstel van de zieke of aan de verbetering van de kwaliteit van leven.

Gang van zaken

  1. U neemt contact op met de gemeente.
  2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
  3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor specifieke zorg in aanmerking komt en welke vorm van zorg het beste bij u past.
  4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van zorg voor u te realiseren.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

  • Hoe kunt u zelfstandig herstellen of leren omgaan met uw beperkingen, eventueel met aanvullende hulpmiddelen?
  • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) bijdragen in het herstel of verbetering van de kwaliteit van leven?

Meenemen

  1. Een verwijsbrief van uw huisarts.
  2. Alle documenten over uw ziekte of beperkingen.