Ziekte of handicap leren omgaan, trainingen en groepen

Product informatie

Samenvatting

Bent u gehandicapt en heeft u moeite om met deze (nieuwe) situatie om te gaan? In een groep kom je lotgenoten tegen, mensen met dezelfde ervaringen. Je kunt daardoor van elkaar leren en elkaar steunen.

Voorwaarden

Mensen met een:

 • verstandelijke beperking
 • lichamelijke beperking
 • zintuiglijke beperking
 • chronische ziekte

Of ouders/verwanten/vertegenwoordigers/verzorgers van iemand met een beperking of chronische ziekte.

Gang van zaken

 1. Wilt u een training of deelnemen aan een groep dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
 2. Uw verzekeraar geeft aan of de kosten worden vergoed en bij welke instantie u terecht kunt.

Meenemen

Een verwijsbrief van uw huisarts.

Achtergrond

Voorbeelden van cursussen en groepen:

 • Sociale vaardigheden
 • Opkomen voor jezelf
 • Opvoeden zo
 • Beter omgaan met andere kinderen
 • Gespreksgroep voor ouders van kinderen met bijv. autisme, PDD-NOS, ADHD
 • Leren omgaan met geld
 • SpeelMEEgroep, voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand
 • Vriendschap, verliefdheid en relatie

Landelijke wetten