Zelfdoding, gespreksgroep voor nabestaanden

Product informatie

Samenvatting

Nabestaanden van zelfdoding zitten niet alleen met gevoelens van verdriet, maar worden ook vaak geconfronteerd met kwaadheid, schaamte en schuld. Bovendien dringt zich voortdurend de vraag op waarom de naaste zich gedood heeft. De gespreksgroep is geen therapie. Het gaat eerder om zelfhulp onder deskundige begeleiding.

Voorwaarden

De groep is bedoeld voor mensen die een naaste door zelfdoding hebben verloren.

Gang van zaken

  1. Wilt u deelnemen aan een gespreksgroep dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  2. Uw verzekeraar geeft aan of de kosten worden vergoed en bij welke instantie u terecht kunt.

Achtergrond

De gespreksgroep

Tijdens de bijeenkomsten is er gelegenheid om over de eigen ervaringen te praten.

Daarnaast kan er op praktische vragen worden ingegaan als: 'Wat moet ik doen met de verwijten van mijn schoonfamilie?', of: 'Had ik de zelfdoding kunnen voorkomen?' Ook komen thema's aan bod als de rol van godsdienst, de angst in het leggen van contacten en het falen van de hulpverlening. Praten met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt, kan makkelijker zijn. Zij begrijpen immers wat iemand na zelfdoding doormaakt.

De gespreksgroep wordt begeleid door een preventiewerker en een hulpverlener.