Woonwagen(standplaats)

Product informatie

Samenvatting

In de gemeente zijn standplaatsen ingericht voor het plaatsen van woonwagens.
Of u in aanmerking komt voor een eigen standplaats hangt af van de beschikbare plaatsen en van aanvullende criteria. Voor de plaatsing van een woonwagen is een omgevingsvergunning vereist.

Voorwaarden

  • De Woningwet stelt in het Bouwbesluit eisen aan de inrichting van woonwagens( en standplaatsen). De eisen gelden zowel voor nieuwe als voor bestaande woonwagens. Zo moet een nieuwe standplaats aangesloten zijn op nutsvoorzieningen en telefoon.
  • Voor de Woningwet zijn woonwagens gelijk aan vaste woningen en moeten woonwagens aan vergelijkbare eisen voldoen.

Gang van zaken

  • Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de inrichting van een woonwagenstandplaats of het plaatsen van een woonwagen kunt u doen via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. U heeft hiervoor wel uw DigiD inlogcode nodig.
  • Om voor een standplaats in aanmerking te komen, kunt u zich inschrijven bij de gemeente of bij een woningcorporatie die woonwagens verhuurt.
  • Voor ingebruikname van een standplaats heeft u op grond van de huisvestingsverordening een woonruimtevergunning nodig.

Achtergrond

Wat is een woonwagen?

Een woonwagen is een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen verplaatsbaar is. Een standplaats is een kavel bestemd voor het plaatsen van een woonwagen waarop voorzieningen aanwezig zijn die u op het leidingnet van openbare nutsbedrijven, andere instellingen of de gemeente kunt aansluiten.

Tips

Informeer bij de gemeente, voordat u een standplaats overneemt, of u een woonruimtevergunning nodig heeft en of u hiervoor in aanmerking komt.

Lokale regelgeving

Digitale formulieren