Woonvergunning

Product informatie

Samenvatting

Wilt u in een ongebruikt fabriekspand of in een ongebruikte loods gaan wonen? U heeft hiervoor een woonvergunning nodig. Een woonvergunning is een document van de gemeente op grond waarvan u een pand dat niet (of zonder vergunning) als woning in gebruik is of was, geheel of gedeeltelijk in gebruik kunt nemen als woning.

Voorwaarden

  • U heeft geen woonvergunning nodig indien voor de verbouwing een omgevingsvergunning aan u is verleend. Omdat voor bijvoorbeeld de verbouwing van een loods tot woning vrijwel altijd een omgevingsvergunning is vereist, zal een woonvergunning meestal niet nodig zijn.
  • De gemeente kan de vergunning weigeren indien het gebruik van het gebouw als woning in strijd is met het bestemmingsplan of met de bouwverordening.

Gang van zaken

U moet de woonvergunning schriftelijk bij de gemeente aanvragen. Op de woonvergunning zijn de procedurevoorschriften van de omgevingsvergunning van toepassing.

Meenemen

De informatie die de gemeente nodig heeft, verschilt van geval tot geval. Neem vooraf contact op met de gemeente om te achterhalen welke informatie nodig heeft om uw aanvraag in behandeling te laten nemen.