Woonomgeving, inrichting

Product informatie

Samenvatting

Als u bepaalde ideeën heeft over de inrichting van uw woonomgeving kunt u, eventueel samen met andere bewoners, contact opnemen met de gemeente. In de gemeente zijn wijkbeheerders werkzaam, zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de openbare leefomgeving in een bepaald deel van de gemeente.

Voorwaarden

Vorm geven aan de leefomgeving is één van de belangrijkste taken van de gemeente. Ook voor u is dat van groot belang, omdat uw welbevinden afhangt van de kwaliteit van uw leef- of woonomgeving.
De gemeente wil u daarom betrekken bij de besluitvorming over de (her)inrichting van de leefomgeving door het inventariseren van uw wensen en ideeën.

Gang van zaken

De gemeente kan u op verschillende manieren benaderen. Door mailing, informatievoorziening via huis-aan-huis bladen of de gemeentelijke website. Zelf kunt u de gemeente via de wijkbeheerder, het gemeentelijke emailadres of het algemene telefoonnummer benaderen.

Achtergrond

De openbare ruimte is het gebied buiten uw woning dat voor iedereen toegankelijk is, dus bijvoorbeeld het trottoir, het groen en de weg. Winkels, sloten, parken, kunst, scholen en openbaar vervoer bepalen in belangrijke mate de openbare ruimte. Dit houdt in dat de kwaliteit en het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voor uw woonomgeving van groot belang zijn.

Tips

Indien u een e-mailadres heeft, geeft u dat dan -samen met uw postcode- door aan de gemeente. Op deze wijze kan de gemeente u tijdig informeren over zaken die uw leefomgeving betreffen.

Lokale regelgeving

Digitale formulieren