Woningzoekende, inschrijvingsbewijs

Product informatie

Samenvatting

Bent u als burger op zoek naar een woning, dan kunt u zich bij de gemeente laten inschrijven. Afhankelijk van uw inkomen en uw persoonlijke omstandigheden zal de gemeente eventueel beschikbare woonruimte aan u toewijzen.

Voorwaarden

Het betreft in principe woningen in de sociale huursector. Ook bij woninginstellingen kunt u zich inschrijven voor woningen in zowel de sociale huursector als de vrije sector.

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Lokale regelgeving

Digitale formulieren