Woningbouwsubsidie

Product informatie

Samenvatting

In het kader van stads- en dorpsvernieuwing kunnen projectontwikkelaars en woninginstellingen subsidie krijgen voor het realiseren van woningen op herstructureringslocaties.

Voorwaarden

De regeling is ondergebracht bij de wet investering stedelijke vernieuwing. Het budget dat onder de oude subsidievoorwaarden beschikbaar is, wordt daarom niet meer aangevuld.

Gang van zaken

De gemeente zal specifieke vragen stellen om een concreet beeld van uw voornemens te krijgen. Op basis daarvan beoordeelt de gemeente uw aanvraag. Eventueel stelt de gemeente aanvullende eisen voor het verkrijgen van subsidie op specifieke onderdelen van de woningbouw.

Meenemen

  • Het bouwplan (met situatieschets en plattegronden).
  • De reden.
  • De begroting.
  • Het bestek.