Woning zoeken, urgentieverklaring

Product informatie

Samenvatting

Urgentie is een middel waarmee woningcorporaties woningzoekenden met voorrang van een woning kunnen voorzien.

Voorwaarden

U kunt een urgentieverklaring krijgen als u voldoet aan alle volgende eisen.

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U verkeert buiten uw schuld in een onhoudbare situatie.
  • U bent niet zelf in staat zijn om op korte termijn een oplossing te vinden.

Gang van zaken

  1. Indien u voor urgentie in aanmerking wilt komen, dient u een afspraak voor een kansadviesgesprek bij de woningcorporatie te maken.
  2. Samen met een medewerker van de woningcorporatie bekijkt u welke kansen u heeft om een andere woning te krijgen. Aan het eind van het kansadviesgesprek hoort u of het zinvol is om urgentie aan te vragen.
  3. U beslist uiteindelijk zelf of u urgentie aanvraagt.
  4. Indien u urgentie aanvraagt, brengt de woningcorporatie een eigen advies uit
  5. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt of u inderdaad voor urgentie in aanmerking komt en adviseert het college van burgemeester en wethouders over het te nemen besluit.

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u een klacht indienen bij een klachtencommissie. Deze commissie toetst het besluit op juistheid en doet vervolgens een bindende uitspraak.

Meenemen

Als u urgentie aanvraagt, moet u de woningcorporatie informeren over

  • De reden van uw aanvraag.
  • Bij welke personen en/of instanties de urgentiecommissie uw verhaal kan verifiëren.

Voor uw urgentieaanvraag kunt u bij de woningcorporatie een speciaal hiervoor bedoeld aanvraagformulier krijgen, waarin u de gevraagde informatie kunt opnemen.