Woning onttrekken aan woonruimtevoorraad

Product informatie

Samenvatting

Wilt u een woning gaan gebruiken als kantoor? Het in gebruik nemen van een woning voor andere doeleinden dan bewoning heet het onttrekken van een woning aan de woonruimtevoorraad.

Voorwaarden

 • Het onttrekken aan de woonruimtevoorraad mag alleen als het andere gebruik dan bewoning in overeenstemming is met het bestemmingsplan.
 • Bij sommige woningen is een omgevingsvergunning vereist.
 • Om het woonaanbod van goedkopere huurwoningen zeker te stellen, is het verboden woningen te onttrekken aan de ruimtevoorraad door samenvoeging met andere woonruimte of door het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte. Dit verbod geldt alleen voor woonruimte die behoort tot een in de gemeentelijke huisvestingsverordening aangewezen categorie.
 • De gemeente verleent de omgevingsvergunning als naar haar oordeel het belang van de onttrekking groter is dan het belang van het behoud van de woonruimtevoorraad en er naar het oordeel van de gemeente voldoende compensatie wordt geboden.
 • Een voorwaarde voor vergunningverlening kan zijn dat u compensatie biedt door het toevoegen van vervangende en gelijkwaardige woonruimte aan de woningvoorraad. U kunt de compensatie ook geven door het betalen van compensatiegeld. Deze compensatiegelden komen in een fonds dat de gemeente uitsluitend binnen het kader van de volkshuisvesting kan aanwenden. De gemeente kan beslissen u geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van compensatie.

Gang van zaken

 1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier van de gemeente aan te vragen.

procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de 2 periodetypen er sprake zal zijn.

Meenemen

 • De naam en het adres van de eigenaar.
 • Gegevens over de huidige situatie.
  • Huur- of koopprijs.
  • Aantal kamers.
  • Woonoppervlak.
  • Woonlaag.
  • Staat van onderhoud.
 • Gegevens over de beoogde situatie.
  • Bestemming.
  • Bouwtekening/omgevingsvergunning.
  • Compensatievoorstel.
 • Gegevens bij voorgenomen samenvoeging.
  • Verwachte huur- of koopprijs.
  • De naam van de toekomstige bewoner(s).
  • Omvang van het huishouden van de toekomstige bewoner(s).
  • Een schriftelijke verklaring van toestemming van de huurder.

Kosten

De kosten bedragen 216,89 euro.

Tips

Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.