Wonen met een handicap

Product informatie

Samenvatting

Mensen met een handicap bepalen zelf waar en hoe ze wonen. Ze bepalen ook zelf welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben. Hierbij kan op meerdere wijzen ondersteuning worden gegeven. Van intensieve 24-uurszorg tot een paar uur begeleiding per week.

Voorwaarden

Er zijn verschillende vormen van wonen voor mensen met een handicap of beperking:

 1. Thuis wonen met aanvullende hulp voor het huishouden en eventueel extra hulpmiddelen.
 2. Thuis wonen met (wijk)verpleging.
 3. In een tehuis wonen als gevolg van een geestelijke beperking.
 4. In een tehuis wonen als gevolg van een lichamelijke beperking en/of door ouderdom.

De mate waarin de overheid (of zorgverzekeraar) eventuele kosten vergoedt hangt af van de gekozen vorm van wonen en de aard en omvang van uw handicap.

Gang van zaken

 1. U neemt contact op met de gemeente.
 2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
 3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente welke vorm van wonen het beste bij u past.
 4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van wonen (met bijhorende ondersteuning) voor u te realiseren.
 5. Het kan zijn dat de gemeente u voor (aanvullende) hulp doorverwijst naar een andere instantie als de zorgverzekeraar of zorgkantoor.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

 • Hoe zelfstandig kunt u wonen, eventueel met aanvullende hulpmiddelen?
 • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) in bijdragen, zodat u eventueel toch nog zelfstandig kunt wonen?

Meenemen

 1. Een verwijsbrief van uw huisarts.
 2. Alle documenten over uw beperkingen.