Winkeltijden, ontheffing

Product informatie

Samenvatting

De Winkeltijdenwet bepaalt op welke tijden winkels geopend mogen zijn. De Winkeltijdenwet kent beperkte ontheffingsmogelijkheden. Als u buiten de normale openingstijden geopend wilt zijn (bijvoorbeeld als nachtwinkel), moet u een ontheffing aanvragen.

Voorwaarden

  • Winkels mogen geopend zijn van maandag tot en met zaterdag tussen 6.00 tot 22.00 uur.
  • Voor bijzondere dagen, zoals bijvoorbeeld 4 mei en Goede Vrijdag, gelden afwijkende sluitingstijden.
  • De gemeenteraad kan de openingstijden van winkels op de zondagen zelf bepalen.
  • Om uw winkel buiten de reguliere openingstijden te openen, heeft u een ontheffing van de Winkeltijdenwet nodig.

Gang van zaken

Een ontheffing van de Winkeltijdenwet dient u schriftelijk aan te vragen bij de gemeente.

Meenemen

Verklaring over

  • De reden van de openstelling.
  • De dagen en de tijdstippen waarop u ontheffing wenst.

Kosten

De kosten zijn € 118,80

Landelijke wetten

Digitale formulieren