Werklozen, vergoeding opleiding

Product informatie

Samenvatting

Bent u werkloos en komt u in aanmerking voor bijscholing in de vorm van opleidingen of cursussen in het kader van trajectbegeleiding, dan kunt u voor de bijkomende kosten een vergoeding krijgen.

Voorwaarden

De vergoeding kan betrekking hebben op

  • Cursuskosten en lesgeld.
  • Kosten voor studiemateriaal (bijvoorbeeld boeken).
  • Examenkosten.
  • Reiskosten.
  • Kosten voor kinderopvang.

Gang van zaken

  • Als u de vergoeding wilt ontvangen, neemt u dan contact op met uw trajectbegeleider.
  • Soms betaalt u eerst zelf de onkosten en krijgt u achteraf een vergoeding. Veelal zorgt de gemeente ervoor dat een opleidingsinstituut de opleidingskosten direct bij de gemeente in rekening brengt.

Meenemen

Als u een rekening van de kosten krijgt of deze in eerste instantie zelf moet betalen, levert u de declaraties en facturen in bij de gemeente.

Tips

Bewaar alle bonnen, facturen en declaraties, ook al heeft u nog geen beroep gedaan op vergoeding door de gemeente. U kunt ook achteraf een vergoeding krijgen.