Werken met een handicap

Product informatie

Samenvatting

Mensen met een handicap bepalen zelf waar en hoe ze werken. Ze werken zo normaal mogelijk. Als normaal werk niet mogelijk is, wordt arbeidsmatig gewerkt in bedrijfjes en dagcentra. Deze werkplekken worden ook gebruikt om cliƫnten te trainen.

Voorwaarden

Afhankelijk van de aard en omvang van uw beperking zal de gemeente proberen voor u een geschikte werkplek te vinden. Hierbij zijn een aantal opties:

 1. Werk bij een reguliere werkgever in het bedrijfsleven, bij de overheid of een aan de overheid gelieerde instantie. Het kan zijn dat u alleen werk kunt verrichten met aanpassingen op de werkplek. De gemeente zal samen met de werkgever dit regelen. Het kan ook zijn dat u niet volledig productief bent. De gemeente subsidieert de werkgever om u toch in dienst te nemen.
 2. Beschut werk bij de overheid of bedrijfsleven. U komt in dienst bij de gemeente en de gemeente zal u plaatsen bij een andere werkgever. De gemeente zal u begeleiden en ondersteunen waar dat nodig is.
 3. Als uw beperking het u niet mogelijk maakt om te werken, dan krijgt u een (Wajong) uitkering.

Gang van zaken

 1. U neemt contact op met de gemeente.
 2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
 3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor een werkplek in aanmerking komt en welke vorm van ondersteuning het beste bij u past.
 4. De gemeente zal daarna proberen de juiste werkplek voor u te vinden.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

 • Wek werk kunt u doen, eventueel met aanvullende hulpmiddelen?
 • Hoe productief kunt u zijn?
 • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) in bijdragen, zodat met zo weinig mogelijk aanpassing en ondersteuning toch kunt werken?

Meenemen

 1. Alle documenten over uw beperking.
 2. Een overzicht van uw opleiding en eventuele werkervaring.