Werk, begeleiding werklozen naar

Product informatie

Samenvatting

Bent u werkloos? De gemeente helpt u op weg naar betaald werk. De gemeente is hiervoor aangesloten bij UWV Werkbedrijf in de omgeving. Daar kunt u een afspraak maken.

Voorwaarden

 • Het centrale uitgangspunt van de Wet werk en bijstand (WWB) is dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor de voorziening in het eigen levensonderhoud. Dat betekent dat u zelf alle mogelijke inspanning levert om zo snel mogelijk weer uit de uitkering te raken. Soms is dat niet makkelijk en zijn er extra inspanningen nodig om aan werk te komen. Het UWV Werkbedrijf kan, afhankelijk van uw situatie, besluiten om u een trajectplan aan te bieden.
 • Het UWV Werkbedrijf heeft tijdens een trajectplan verschillende arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsinstrumenten ter beschikking.

Voor nadere informatie over trajectplannen en arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsinstrumenten kunt u terecht bij het UWV Werkbedrijf.

Gang van zaken

Intakegesprek

Na aanmelding bij het UWV Werkbedrijf krijgt u een intakegesprek om te bekijken over welke kwalificaties u beschikt en welke belemmeringen er voor u bestaan om arbeid te aanvaarden. Dit heet ook wel de diagnosestelling. Concreet beoordeelt het UWV Werkbedrijf de volgende zaken.

 • Uw opleiding en opleidingsniveau.
 • Uw arbeidsverleden.
 • Uw eventuele medische, geestelijke of sociale belemmeringen.
 • Uw kansen en vooruitzichten op korte termijn op (her)intreding in het arbeidsproces.

Trajectplan

Na de diagnosestelling kan het UWV Werkbedrijf een individueel trajectplan met u opstellen. De betrokken partijen ondertekenen dit trajectplan waarna het bij de beschikking van de bijstandsuitkeringen gevoegd wordt. Een trajectplan kan de volgende onderdelen bevatten.

 • OriĆ«ntatie.
 • Scholings- en werkervaringsactiviteiten.
 • Sollicitatietrainingen.
 • De termijnen waarbinnen de activiteiten zullen plaatsvinden.

Afspraken

 • Gedurende de periode dat u activiteiten verricht, kunt u tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen.
 • U doet wat u kunt om het traject met succes te doorlopen om zo uw kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. De gemeente zal uw tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht moeten intrekken indien u niet maximaal meewerkt. Ook kan de gemeente in een dergelijke situatie overgaan tot het (tijdelijk) verlagen of stopzetten van uw uitkering.

Meenemen

 • Een overzicht van uw onderwijsverleden met eventueel uw diploma's.
 • Een overzicht van uw arbeidsverleden.
 • Eventueel een medische verklaring, waaruit blijkt wat uw beperkingen zijn en onder welke aangepaste omstandigheden u dient te werken.
 • Uw inschrijvingsbewijs van het UWV Werkbedrijf.