Wegenverkeerswet, ontheffing

Product informatie

Samenvatting

Wilt u, bijvoorbeeld ten behoeve van een verbouwing, de weg tijdelijk afsluiten? De regelgeving met betrekking tot het verkeer is in de wegenverkeerswet vastgelegd en iedereen dient zich hieraan te houden. In bijzondere gevallen kunt u ontheffing krijgen van een bepaalde regel uit de wegenverkeerswet.

Voorwaarden

Bij de gemeente kunt u voor (meestal tijdelijke) ontheffingen een verzoek indienen. De gemeente kan deze ontheffingen onder bepaalde voorwaarden verstrekken.

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier verkrijgen dat u ingevuld kunt inleveren.

Meenemen

  • Een geldig kentekenbewijs (indien van toepassing).
  • Een verklaring over:
    • De reden van de ontheffing.
    • De aard van de ontheffing.
    • De plaats, de datum, het tijdstip en de duur van de ontheffing.

Kosten

De kosten bedragen 75,38 euro.

Digitale formulieren