Wegen, straten, fietspaden en trottoirs, onderhoud

Product informatie

Samenvatting

Constateert u bijvoorbeeld: een losse stoeptegel, een gat in het asfalt, verzakte rioleringsputjes (kolken), kapot wegmeubilair (zoals banken of verkeersborden) of een te hoge verkeersdrempel? Neemt u dan contact op met de gemeente, zodat deze de schade zo snel mogelijk kan herstellen. Dit kan gemakkelijk via het formulier melding openbare ruimte.

Voorwaarden

De gemeente zet werkzaamheden voor het wegenonderhoud in gang naar aanleiding van meldingen van burgers of inspecties door de gemeente.

Gang van zaken

U kunt meldingen openbare ruimte doen via het formulier melding openbare ruimte.

U kunt voor uw melding onderstaand nummer bellen. Daar helpt de gemeente u direct.

Tips

De gemeente is voor de meeste binnen de bebouwde kom gelegen openbare wegen de wegbeheerder. Als u schade lijdt door slecht onderhoud van de weg, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Landelijke wetten

Digitale formulieren