Water, plaatsen voorwerpen in

Product informatie

Samenvatting

Wilt u reclame of een terras boven het water plaatsen? Het is verboden zonder melding aan de gemeente een voorwerp op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben. Dit geldt natuurlijk niet voor vaartuigen.

Voorwaarden

De gemeente gemeente specifieke randvoorwaarden aan het plaatsen van voorwerpen in of op het water. De gemeente let op

  • De openbare veiligheid.
  • De doelmatigheid van gebruik.
  • Het onderhoud en beheer van het openbare water.
  • De openbare orde en zedelijkheid.

Voor het aanbrengen van een steiger, meerpaal of ander voorwerp kan het nodig zijn een omgevingsvergunning aan te vragen. Op de website www.omgevingsloket.nl kunt u, via de vergunningscheck, onderzoeken of er inderdaad een vergunning nodig is.

Daarnaast kan het het Waterschap aanvullende eisen stellen. Informeer u hiervoor bij het Waterschap.

Gang van zaken

U moet uw voornemen uiterlijk 2 weken van te voren melden bij de gemeente.

Meenemen

Verklaring over

  • De reden van de plaatsing.
  • De aard en omvang van het te plaatsen voorwerp.
  • De datum en tijdsduur van de plaatsing.
  • De locatie van de plaatsing.

Digitale formulieren