Wachtlijst, overbruggende zorg

Product informatie

Samenvatting

Als iemand een indicatie heeft voor verblijf in het verpleeg- of verzorgingshuis, kan het zijn dat er niet direct plaats is. Om de periode te overbruggen dat de cliënt op de wachtlijst staat, is er overbruggende zorg.

Voorwaarden

U heeft een geldige indicatie voor verpleeghuis- dan wel verzorgingshuiszorg met verblijfsfunctie.

Gang van zaken

  • Wanneer u bent aangemeld bij één van de verpleeg- of verzorgingshuizen, maar er is nog niet direct een plaats vrij, wordt er contact met u opgenomen door de contactpersoon van de betreffende organisatie.
  • Deze persoon maakt met u een afspraak en bezoekt u zo nodig thuis en bespreekt met u de verdere gang van zaken waaronder het regelen van zorg tot de opname.