Waarmerken kopie of afschrift

Product informatie

Samenvatting

Het gewaarmerkt afschrift is een verklaring (van de gemeente) dat het afschrift conform het origineel is. Een dergelijke kopie kan noodzakelijk zijn voor formele transacties.

Voorwaarden

Wat waarmerkt de gemeente wel

  • reisdocumenten

  • rijbewijzen

  • contracten

  • verklaringen

Wat waarmerkt de gemeente niet

  • diploma's

  • getuigschriften

  • documenten met een kerkelijke inslag

Voor het waarmerken van een diploma kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald.

U kunt uw diploma ook laten waarmerken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ga daarvoor naar de website van het DUO.

Gang van zaken

U kunt een afschrift laten waarmerken aan de balie bij de gemeente.

Meenemen

  • Het originele document.
  • Een geldig legitimatiebewijs.

Kosten

De kosten voor het waarmerken van een kopie of afschrift bedragen € 10,95.