Vuurwerk verkopen en afsteken

Product informatie

Samenvatting

Particulieren steken doorgaans vuurwerk af rond de jaarwisseling. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente ziet erop toe dat u alleen legaal vuurwerk kunt (ver)kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Tevens handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

Voorwaarden

Vuurwerk afsteken

 • U mag vuurwerk afsteken tussen 31 december 6 uur 's avonds en 1 januari 2 uur 's nachts.
 • Op andere tijden is het verboden consumentenvuurwerk af te steken. Alleen professionele bedrijven mogen dat.

Vuurwerk verkopen

 • Voor de verkoop van vuurwerk heeft u tenminste een vergunning van de gemeente nodig.
 • U mag vuurwerk verkopen op de laatste 3 werkdagen van het jaar.
 • U mag geen vuurwerk verkopen aan jongeren onder de 16 jaar.
 • Op ieder vuurwerkproduct moet een goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan.
 • Om vuurwerk te mogen verkopen, moeten de opslag en het verkooppunt aan verschillende eisen voldoen. U kunt deze eisen opvragen bij de gemeente.
 • De opslag van consumentenvuurwerk tot 10.000 kilo moet u melden aan de gemeente.
 • Indien u 10.000 kilo of meer consumentenvuurwerk wilt opslaan, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Gang van zaken

 1. Voor de verkoop van vuurwerk moet u een aanvraagformulier ingevuld aan de gemeente sturen of afgeven. De formulieren zijn bij de gemeente verkrijgbaar.

 2. Voor het melden van de opslag tot 10.000 kilo consumentenvuurwerk kunt u het beste contact opnemen met de gemeente.

 3. Slaat u 10.000 kilo of meer op aan consumentenvuurwerk, ga dan naar het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om deze aan te vragen.

 4. Houd u er rekening mee dat als u vuurwerk zelf importeert u een erkenning moet hebben van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) om dit te mogen doen.

Kosten

De kosten bedragen € 320,25

Achtergrond

Wat is vuurwerk?

Vuurwerk bestaat uit een omhulsel (vaak papier) met daarin een mengsel van chemische stoffen. Na ontsteking reageren de chemische stoffen met elkaar waardoor energie vrijkomt. Dit is te horen aan een of meerdere knallen of te zien aan allerlei kleuren.

Legaal vuurwerk

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet de volgende informatie te vinden zijn

 • Een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk waaruit blijkt wat de te verwachten effecten zijn.
 • De (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar.
 • Het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar.
 • Een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

Al het vuurwerk dat niet aan alle bovenstaande criteria voldoet, is illegaal vuurwerk. U mag illegaal vuurwerk niet (ver)kopen of afsteken.

Tips

Er is veel illegaal vuurwerk in de handel. Dit vuurwerk voldoet vaak niet aan de veiligheidseisen en er kunnen ingrediƫnten in zitten die in het legale vuurwerk niet voorkomen, bijvoorbeeld cadmium. Dit is een giftige, niet afbreekbare stof. Koop daarom altijd vuurwerk bij een winkelier met een geldige vergunning. Deze winkeliers zijn te herkennen aan een biljet in de etalage met de tekst: Verkoop vuurwerk, roken en open vuur verboden.

Landelijke wetten

Digitale formulieren