Vrijwilligerswerk

Product informatie

Samenvatting

Als u tijd over heeft en u wilt zich maatschappelijk nuttig maken dan kunt u vrijwilligerswerk gaan doen. Heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u vooraf toestemming aan uw gemeente vragen. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan. U verricht vrijwilligerswerk als u werk doet waarvoor u geen betaling ontvangt. Voor meer informatie over vrijwilligerswerk en de vrijwilligersverzekering verwijzen naar www.leiderdorp.nl/vrijwilligers.

Voorwaarden

Omdat vrijwilligerswerk niet concurrerend mag zijn met normale werkzaamheden, moet de gemeente of een andere uitkeringsinstantie (afhankelijk van wie u de uitkering krijgt) het vrijwilligerswerk goedkeuren. Een vrijwilliger mag iemands werk in loondienst niet verdringen.

Gang van zaken

U heeft een uitkering en wilt vrijwilligerswerk gaan doen?

  • U kunt terecht bij uw gemeente, het UWV Werkbedrijf of de vrijwilligersvacaturebank. Zij kennen instellingen waar u goedgekeurd vrijwilligerswerk kunt verrichten. Tevens hebben zij een vacaturebestand met goedgekeurde werkplekken.
  • U kunt ook zelf op zoek gaan. Heeft u een uitkering van de gemeente en heeft u vrijwilligerswerk gevonden, neemt u dan contact op met uw contactpersoon van het UWV Werkbedrijf. Deze bekijkt of de gemeente de werkplek kan goedkeuren. Is dat het geval, dan ontvangt u een beschikking waarin de goedkeuring is verleend.


Ontvangt u een uitkering, informeert u dan bij uw contactpersoon van het UWV Werkbedrijf of u recht heeft op een uitstroompremie.

Vrijwilligerswerk kan een onderdeel zijn van een trajectplan.

Tips

Gratis VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen gratis VOG's krijgen, maar deze kunnen alleen nog maar digitaal worden aangevraagd. VOG-aanvragen via de gemeente worden namelijk niet meer door de koepelorganisaties of bonden vergoed. Voor meer informatie kunt u verwijzen naar de website van Justis.

Verzekering voor vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor een collectieve verzekering voor vrijwilligers, kijk voor meer informatie op www.leiderdorp.nl/vrijwilligers.

Digitale formulieren