Vreemdelingenpaspoort

Product informatie

Samenvatting

Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Voorwaarden

 1. Wilt u in het bezit komen van een vreemdelingenpaspoort dan moet u kunnen aantonen dat uw eigen land u geen paspoort kan of wil verstrekken (bijvoorbeeld op grond van een weigering van uw ambassade).

 2. Als u minderjarig bent, dan moet(en) gezaghouder(s) het aanvraagformulier mede ondertekenen. Dit kan ook via een schriftelijke verklaring.

 3. Het vreemdelingenpaspoort is afhankelijk van uw verblijfstatus maximaal 5 jaar geldig.

 4. U bent niet geregistreerd als vluchteling. Is dat wel het geval dan komt u in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort.

Als u uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart kwijt bent geraakt, kunt u een nieuw reisdocument aanvragen bij de gemeente (aangifte bij de politie is niet meer nodig).

Gang van zaken

 1. U kunt een vreemdelingenpaspoort persoonlijk aanvragen bij de gemeente.
 2. U moet nu vingerafdrukken geven, waarvan er 2 in een chip worden opgeslagen. Deze chip wordt in het paspoort opgenomen. Dit geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar. Paspoorten van voor deze datum blijven gewoon geldig.
 3. U moet wel direct betalen voor het paspoort.
 4. De gemeente kan het paspoort niet zelfstandig verstrekken, zodat dit product een levertijd heeft van ongeveer 2 maanden.
 5. Tevens worden uw gegevens geverifieerd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 6. Het ministerie van Buitenlandse zaken beslist vervolgens of aan u een vreemdelingenpaspoort kan worden verstrekt.
 7. U moet tenslotte het paspoort ook persoonlijk afhalen.
 8. Denk erom: u heeft maximaal 3 maanden na uw aanvraag de tijd om het paspoort op te halen.

Meenemen

Alle in uw bezit zijnde reisdocumenten.

 • 1 goed gelijkende kleuren pasfoto. Aan deze foto worden speciale eisen gesteld. Aanvullende eisen voor de pasfoto kunt u vinden op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Tegenwoordig wordt het paspoort voorzien van een chip waarin de foto is opgeslagen.

 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (weigeringsbrief).

 • In geval van vermissing van uw vreemdelingenpaspoort: een proces-verbaal conform de gestelde richtlijnen.

 • Uw geldige verblijfsvergunning.

 • Eventueel uw oude vreemdelingenpaspoort.

 • Voor kinderen onder de 18 jaar: de schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd (formulieren voor de toestemming zijn bij de gemeente verkrijgbaar). U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen door overlegging van paspoorten of rijbewijzen van de ouders of voogd.

Toestemmingsverklaring

Voor de toestemmingsverklaring voor kinderen tot 18 jaar om een paspoort aan te kunnen vragen, kunt u hier klikken of contact opnemen met het Serviceplein Leiderdorp (071-54 58 500)

Kosten

 • Het vreemdelingenpaspoort kost € 53,95

 • De spoedtoeslag voor een vreemdelingenpaspoort bedraagt € 48,60

Achtergrond

Het verschil tussen een vluchtelingenpaspoort en een vreemdelingenpaspoort is, dat u voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort een vluchtelingenstatus moet hebben. Een vluchtelingenstatus krijgt u als de Verenigde Naties u erkent als vluchteling. Indien u geen vluchtelingenstatus heeft, kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

Landelijke wetten