Voorwerpen, verloren

Product informatie

Samenvatting

Hebt u iets verloren in de gemeente? U kunt hiervan aangifte doen bij de gemeente en niet meer bij de politie. De politie heeft deze taak aan de gemeente overgedragen, met uitzondering van situaties waarbij het vermoeden van diefstal bestaat. Diefstal blijft tenslotte een politiezaak!

Gang van zaken

Bent u een voorwerp verloren of heeft u een voorwerp gevonden in de gemeente Leiderdorp? Dan kunt u dit bij ons melden. U kunt hiervoor terecht op www.verlorenofgevonden.nl

Achtergrond

Wanneer moet u aangifte doen bij de politie?

Gestolen voorwerpen dient u altijd aan te geven bij de politie. Dat kunt u persoonlijk doen op het politiebureau, maar dikwijls kan dat ook via de website van de politie.

Landelijke wetten