Voorwerpen, gevonden

Product informatie

Samenvatting

Heeft u iets gevonden in de gemeente? U moet dit melden bij de gemeente en niet meer bij de politie. De politie heeft deze taak aan de gemeente overgedragen, met uitzondering van situaties waarbij het vermoeden van diefstal bestaat. Diefstal blijft tenslotte een politiezaak!

Gang van zaken

Bent u een voorwerp verloren of heeft u een voorwerp gevonden in de gemeente Leiderdorp? Dan kunt u dit bij ons melden. U kunt hiervoor terecht op www.verlorenofgevonden.nl

Achtergrond

Gevonden voorwerpen

Het gaat hierbij om voorwerpen die de eigenaar, zonder dat dit de bedoeling was, is kwijtgeraakt. Denk hierbij aan een verloren portemonnee, een verloren sieraad, een verloren tas enz. Indien u een verloren voorwerp vindt, bent u verplicht hiervan aangifte te doen. Als u het voorwerp in een besloten ruimte vindt, bent u verplicht mededeling te doen aan de bewoner (woning), gebruiker of exploitant van deze ruimte (zwembad, openbaar vervoersmaatschappij).

Eigenaar worden van een gevonden voorwerp

Bij de aangifte kunt u aangeven dat u eigenaar van het gevonden voorwerp wilt worden. Als degene die het voorwerp verloren heeft, het niet heeft opgehaald, bent u in dit geval na een jaar de eigenaar geworden van het voorwerp.

Als u het voorwerp ter bewaring aan de gemeente heeft gegeven, kunt u alleen eigenaar worden indien het voorwerp een waarde heeft van meer van € 450,--.

U moet zich dan binnen één maand na de bewaartermijn van een jaar melden bij de gemeente. U zult zelf de bewaartermijn in de gaten moeten houden.

De gemeente is niet verplicht om u voor het verlopen van de termijn te waarschuwen. Meldt u zich niet op tijd, dan bent u geen eigenaar van het voorwerp geworden en kunt u het dus niet meer opeisen.

Landelijke wetten