Volwasseneneducatie

Product informatie

Samenvatting

Volwasseneneducatie is bestemd voor volwassenen die een extra opleiding willen volgen. Zij vallen door hun leeftijd buiten het reguliere onderwijs. Tevens is deze educatie geschikt voor leerlingen die zijn gestrand in het reguliere onderwijs en alsnog een diploma willen halen. Regionale Opleidings Centra (ROC) verzorgen volwasseneneducatie.

Voorwaarden

  • ROC's hebben meestal een breed aanbod aan opleidingen zoals mavo, havo en beroepsopleidingen op verschillende niveaus.
  • ROC's bieden zowel dag- als avondopleidingen.
  • U kunt een opleiding volgen als u over voldoende benodigde vooropleiding beschikt. Voor elke opleiding zijn de eisen anders.
  • Haalt u uw examen op het ROC, dan krijgt u een erkend diploma.

De kosten voor het volgen van volwasseneneducatie zijn hoger dan die in het reguliere onderwijs. U moet deze kosten zelf voldoen. Vaak zijn de opleidingskosten als beroepskosten fiscaal aftrekbaar. Ook kunnen gemeenten bepaalde opleidingstrajecten subsidiëren (Nederlands als 2e taal, maatschappelijke oriëntatie, enzovoort). De door gemeenten gesubsidieerde opleidingen zijn veel goedkoper.

Gang van zaken

  • Voor het volgen van een opleiding in het kader van volwasseneneducatie kunt u zich aanmelden bij een ROC bij u in de buurt. Als deze niet de gewenste opleiding aanbiedt, kunt u zich elders oriënteren.
  • Soms kunt u voor een opleiding op verschillende momenten in het schooljaar instappen. Informeer daarnaar bij het ROC.
  • ROC's organiseren soms open dagen. U kunt dan geheel vrijblijvend kennis maken met het centrum.

Meenemen

Welke gegevens u nodig heeft, hangt af van de te volgen opleiding. Meestal gaat het om gegevens van uw vooropleiding. Bij de aanmelding kunt u hiernaar informeren.