Voedselbank

Product informatie

Samenvatting

Heeft u onvoldoende geld om voldoende voeding voor u en uw gezin te kunnen betalen? In dat geval kunt u een beroep doen op de voedselbank.

Gang van zaken

  1. U kunt bij de gemeente terecht voor informatie over de voedselbank.