Vluchtelingenwerk

Product informatie

Samenvatting

Als u vluchteling of asielzoeker bent, dan is het niet eenvoudig uw weg in dit land te vinden. Hoe komt u aan woonruimte, een taalcursus, eigen inkomen? U kunt hierbij ondersteuning en begeleiding krijgen.

Gang van zaken

  1. De gemeente kan u informatie geven hierover of u doorverwijzen naar een andere instantie.