Vluchtelingenpaspoort

Product informatie

Samenvatting

Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor vluchtelingen. Het vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig, afhankelijk van de duur van de verblijfsvergunning. Het paspoort dient voor het reizen naar landen buiten Nederland. U heeft als vluchteling in deze situatie dus geen paspoort van uw eigen land.

Voorwaarden

Geldigheid van vluchtelingenpaspoort

Het paspoort wordt aan vluchtelingen verstrekt voor de duur van 5 jaar. Indien u een verblijfsvergunning van bepaalde duur heeft (maximaal 3 jaar) is het paspoort net zolang geldig als uw verblijfsvergunning.

Als u uw vluchtelingenpaspoort kwijt bent geraakt, kunt u een nieuw reisdocument aanvragen bij de gemeente (aangifte bij de politie is niet meer nodig)..

Gang van zaken

 1. U moet het paspoort persoonlijk aanvragen.
 2. U moet nu vingerafdrukken geven, waarvan er 2 in een chip worden opgeslagen. Deze chip wordt in het paspoort opgenomen. Dit geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar. Paspoorten van voor deze datum blijven gewoon geldig.
 3. Indien u alle gevraagde documenten kunt overleggen, kan de gemeente de aanvraagprocedure zelfstandig afhandelen.
 4. U moet wel bij aanvraag de kosten van het paspoort betalen.
 5. U moet het paspoort ook persoonlijk afhalen.
 6. Denk erom: u heeft maximaal 3 maanden na uw aanvraag de tijd om het paspoort op te halen.

Meenemen

 • Alle in uw bezit zijnde reisdocumenten.

 • Uw verblijfsdocument.

 • 1 goed gelijkende kleuren pasfoto. Aan deze foto worden speciale eisen gesteld. Zie voor de aanvullende eisen voor de pasfoto op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Tegenwoordig wordt het paspoort voorzien van een chip waarin de foto is opgeslagen.

 • In geval van vermissing van uw vluchtelingenpaspoort: een proces-verbaal conform de gestelde richtlijnen.

 • Voor kinderen onder de 18 jaar: de schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd (formulieren voor de toestemming zijn bij de gemeente verkrijgbaar). U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen door overlegging van paspoorten of rijbewijzen van de ouders of voogd.

Toestemmingsverklaring

Voor de toestemmingsverklaring voor kinderen tot 18 jaar om een paspoort aan te kunnen vragen, kunt u hier klikken of contact opnemen met het Serviceplein Leiderdorp (071-54 58 500)

Kosten

 • Het vluchtelingenpaspoort kost € 53,95

 • De spoedtoeslag voor een vluchtelingenpaspoort bedraagt € 48,60

Tips

Erkenning als vluchteling

Om recht te hebben op een vluchtelingenpaspoort dient u door de Verenigde Naties (VN) erkend te zijn als vluchteling. U kunt zich in Nederland als vluchteling laten erkennen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Landelijke wetten