Verzorgingshuis, plaatsing

Product informatie

Samenvatting

Heeft u, als oudere, hulp nodig bij uw huishouden en uw persoonlijke verzorging? Hulp die de thuiszorg, familie en andere instellingen u niet kunnen geven? Wellicht kunt u in aanmerking komen voor een plaats in een verzorgingshuis. Een verzorgingshuis of seniorenhuis is soms gekoppeld aan een geloofsovertuiging.

Voorwaarden

  • In eerste instantie krijgt u thuiszorg.
  • Als dit niet voldoende is voor u, kunt u in aanmerking komen voor een verzorgingshuis.
  • Hiervoor heeft u een indicatiestelling nodig waarmee uw aanvraag voor een plaats in een verzorgingshuis wordt beoordeeld.
  • Bij de beoordeling spelen uw persoonlijke omstandigheden en uw verwachtingen een belangrijke rol.

Gang van zaken

U kunt via de gemeente een indicatie aanvragen bij de instelling die de indicatiestelling verzorgt.

Wat is een indicatiestelling?

Als u door ziekte, handicap of ouderdom afhankelijk wordt van anderen, staat u voor veel vragen. Kunt u zelfstandig blijven wonen of moet u naar een verpleeg- of verzorgingshuis? Wie doet het huishouden? Wie helpt u bij het douchen en aankleden?

Wilt u professionele zorg dan moet eerst worden beoordeeld of u daar volgens de wet recht op hebt. Dat heet indicatiestelling.

Met een indicatiestelling wordt bekeken of u in aanmerking komt voor professionele zorg. Met het indicatiebesluit van gaat u naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor regelt vervolgens dat u de zorg krijgt waar u recht op hebt.

De indicatiestellingsprocedure

De aanvraag van indicatiestelling verloopt in 3 stappen:

1. De verzekerde vraagt een indicatie aan via de gemeente.
2. De verzekerde geeft de gevraagde informatie
3. De verzekerde ontvangt het indicatiebesluit.

De procedure om een indicatiestelling te krijgen kan 6 weken duren. In spoedeisende gevallen kan op kortere termijn een indicatiestelling worden afgegeven.

Meenemen

  • Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
  • Bewijs burgerservicenummers van u en eventueel uw partner.
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  • Bewijzen omtrent uw inkomen en het inkomen van uw eventuele partner.
  • Indicatiebesluit.