Verzorgingshuis, indicatie

Product informatie

Samenvatting

Heeft u behoefte aan thuiszorg of wenst u in aanmerking te komen voor een plaats in een verpleeg- of verzorgingshuis? De indicatiestelling hiervoor wordt regionaal verzorgd. Als u nadere informatie wilt hebben en/of u wilt zich aanmelden, kunt u zich wenden tot de gemeente.

Gang van zaken

U kunt via de gemeente een indicatie aanvragen bij de instelling die de indicatiestelling verzorgt.

Wat is een indicatiestelling?

Als u door ziekte, handicap of ouderdom afhankelijk wordt van anderen, staat u voor veel vragen. Kunt u zelfstandig blijven wonen of moet u naar een verpleeg- of verzorgingshuis? Wie doet het huishouden? Wie helpt u bij het douchen en aankleden?

Wilt u professionele zorg dan moet eerst worden beoordeeld of u daar volgens de wet recht op hebt. Dat heet indicatiestelling.

Met een indicatiestelling wordt bekeken of u in aanmerking komt voor professionele zorg. Met het indicatiebesluit van gaat u naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor regelt vervolgens dat u de zorg krijgt waar u recht op hebt.

De indicatiestellingsprocedure

De aanvraag van indicatiestelling verloopt in 3 stappen:

1. De verzekerde vraagt een indicatie aan via de gemeente.
2. De verzekerde geeft de gevraagde informatie
3. De verzekerde ontvangt het indicatiebesluit.

De procedure om een indicatiestelling te krijgen kan 6 weken duren. In spoedeisende gevallen kan op kortere termijn een indicatiestelling worden afgegeven.

Daarna zal de maatschappelijk werker u begeleiden in het opname-traject. Met u worden afspraken gemaakt over de opname en de zorg.