Vervoersvoorzieningen, gehandicapten en ouderen

Product informatie

Samenvatting

Bent u door een handicap, ziekte of ouderdom afhankelijk van anderen om u buitenshuis te kunnen verplaatsen met een auto of openbaar vervoer? Heeft u niemand waarop u hierbij kunt terugvallen? Dan heeft u mogelijk recht op een gemeentelijke bijdrage in de kosten van vervoersvoorzieningen.

Voorwaarden

Iedere burger die rechtmatig in Nederland woont, kan een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er zijn wel voorwaarden:

  1. U kunt alleen een vergoeding aanvragen in de gemeente waar u woont.

  2. U kunt voor de betreffende kosten op geen enkele andere voorziening een beroep doen, bijvoorbeeld op familieleden of vrienden, verzekeringen e.d.

De voorzieningen: transportmiddelen

Bij transportmiddelen kunt u denken aan allerlei soorten hulpmiddelen die gehandicapten en ouderen meer mobiel maken of houden, zoals (transport) rolstoelen, fietsvoorzieningen.

Vervoersvoorzieningen: Vraagafhankelijk Vervoer/Regiotaxi

Het Vraagafhankelijk Vervoer biedt vervoer voor gehandicapten en ouderen die het openbaar vervoer niet kunnen gebruiken (of geen beroep kunnen doen op een andere algemene voorziening). Het is per regio geregeld en werkt met een belsysteem. Wilt u ergens naar toe dan belt u op. Op de afgesproken tijd komt een busje of een taxi bij u aan de deur en brengt u naar het opgegeven adres.

Gang van zaken

  1. U neemt contact op met het Sociaal Team Leiderdorp via telefoonnummer: 071-5458545, via het e-mailadres: info@sociaalteamleiderdorp.nl, de website www.sociaalteamleiderdorp.nl of vult u een meldingsformulier* in.

  2. Een consulent van het Sociaal Team Leiderdorp regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.

  3. Aan de hand van uw situatie bekijkt een consulent van het Sociaal Team Leiderdorp of u voor Vraagafhankelijk Vervoer/Regiotaxi in aanmerking komt of dat hier de noodzaak voor is.

  4. Het Sociaal Team Leiderdorp zal daarna proberen de juiste voorziening voor u te realiseren.

(*) Het meldingsformulier kan ingeleverd worden via de post: Karolusgulden 32, 2353 TA Leiderdorp. U kunt het formulier ook mailen naar info@sociaalteamleiderdorp.nl. Of elke werkdag tussen 9:00 en 12:00 uur inleveren aan de balie bij de Karolusgulden 32 (Centrum voor Jeugd en Gezin).

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

  • In welke mate kunt u zelfstandig zich zelfstandig nog vervoeren, eventueel met aanvullende hulpmiddelen?

  • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) bijdragen in uw vervoer?

Meenemen

  • alle documenten over uw lichamelijke en/of geestelijke beperkingen

  • uw identiteitsbewijs

Digitale formulieren