Verpleeghuiszorg, psychogeriatrie

Product informatie

Samenvatting

Als bijvoorbeeld sprake is van ernstige vergeetachtigheid kan het voor een cliënt soms beter zijn om opgenomen te worden in een verpleeghuis. In een verpleeghuis wonen betekent dat de cliënt dag en nacht woont in één van de verpleeghuizen in de regio. De cliënt ontvangt daar verpleegkundige zorg en begeleiding en ondersteuning.

Voorwaarden

  1. Om gebruik te kunnen maken van verpleeghuiszorg dient u te beschikken over een geldende indicatiestelling van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
  2. Neem hierover contact op met uw zorgkantoor.

Gang van zaken

De indicatiestellingsprocedure

De aanvraag van indicatiestelling verloopt in 3 stappen:

1. U vraagt een indicatie aan via zorgkantoor.
2. U geeft de gevraagde informatie.
3. U ontvangt het indicatiebesluit.

De procedure om een indicatiestelling te krijgen kan 6 weken duren. In spoedeisende gevallen kan op kortere termijn een indicatiestelling worden afgegeven.

Meenemen

1. Alle documenten over uw geestelijke situatie.