Verpleeghuis, kortdurende opname

Product informatie

Samenvatting

Als tijdelijk of regelmatig de mantelzorg wegvalt en dit niet door cliënt kan worden opgevangen, kan een cliënt tijdelijk worden opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Tijdelijke opname kan ook plaatsvinden na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname waarbij nog geen sprake is van volledig herstel.

Voorwaarden

  1. Als uw verzorger tijdelijk u niet kan verzorgen als gevolg van ziekte, vakantie e.d., dan regelt de gemeente de vervanger (respijtzorg).
  2. Is vervanging niet voldoende, dan is vakantieopname in een verzorgings- of verpleeghuis mogelijk een alternatief.

Gang van zaken

  1. U neemt contact op met de gemeente.
  2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
  3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor tijdelijke opname in aanmerking komt of dat een andere vorm van verzorging voldoende is.
  4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van tijdelijke verzorging voor u te realiseren.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

  • Welke zorg heeft u echt nodig?
  • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) bijdragen in uw zorg, zodat vakantieopname niet nodig is?

Achtergrond

Het doel is dat de client na een korte tijd weer in staat is om naar huis terug te keren.

Digitale formulieren