Verpleeg- of verzorgingshuis, vakantieopname

Product informatie

Samenvatting

In de verpleeg- en verzorgingshuizen bestaat de mogelijkheid om mensen tijdelijk op een van tevoren afgesproken periode op te nemen; de vakantie-opname. Deze opname is bedoeld om de partner en/of familie, die thuis de zorg voor hun familielid dragen, de mogelijkheid te geven om op vakantie te gaan.

Voorwaarden

  1. Als uw verzorger tijdelijk u niet kan verzorgen als gevolg van ziekte, vakantie e.d., dan regelt de gemeente de vervanger (respijtzorg).
  2. Is vervanging niet voldoende, dan is vakantieopname in een verzorgings- of verpleeghuis mogelijk een alternatief.

Gang van zaken

  1. U neemt contact op met de gemeente.
  2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
  3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor vakantieopname in aanmerking komt of dat een andere vorm van verzorging voldoende is.
  4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van tijdelijke verzorging voor u te realiseren.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

  • Welke zorg heeft u echt nodig?
  • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) bijdragen in uw zorg, zodat vakantieopname niet nodig is?

Meenemen

  1. Alle documenten over uw ziekte of beperkingen.

Digitale formulieren