Verpleeg- of verzorgingshuis, nachtzorg

Product informatie

Samenvatting

Wanneer zorg gedurende de nacht nodig is kan dat in de thuissituatie geboden worden. Indien noodzakelijk, kan een opname gedurende de nacht in een verzorgingshuis of verpleeghuis veiligheid bieden.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van een nachtopname dient u te beschikken over een geldende indicatiestelling van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Gang van zaken

 1. De gemeente kan u de nodige informatie geven.
 2. U kunt ook direct contact opnemen met een CIZ vestiging in uw buurt.

Wat is een indicatiestelling?

Als u door ziekte, handicap of ouderdom afhankelijk wordt van anderen, staat u voor veel vragen. Kunt u zelfstandig blijven wonen of moet u naar een verpleeg- of verzorgingshuis? Wie doet het huishouden? Wie helpt u bij het douchen en aankleden?

Wilt u professionele zorg dan moet eerst worden beoordeeld of u daar volgens de wet recht op hebt. Dat heet indicatiestelling.

Met een indicatiestelling wordt bekeken of u in aanmerking komt voor professionele zorg. Met het indicatiebesluit van gaat u naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor regelt vervolgens dat u de zorg krijgt waar u recht op hebt.

Meenemen

 1. Alle documenten over uw ziekte, klachten of beperkingen.

Achtergrond

Tijdens de nachtelijke uren kan in de thuissituatie geplande en ongeplande zorg worden gegeven. Ter voorkoming van nachtopname kan ook ondersteuning worden geboden door thuis te waken.

Tips

Andere mogelijkheden van zorgverlening zijn:

 • dagbehandeling
 • zorg in de laatste levensfase
 • maaltijdverstrekking bij u thuis of in de Hartkamp
 • Vakantie-opname
 • Opname verzorgingshuis of verpleeghuis
 • Poliklinische fysiotherapie
 • Poliklinische ergotherapie
 • Aanleunwoningen