Verkoopdemonstratie in horecagelegenheid

Product informatie

Samenvatting

U moet een vergunning bij de gemeente aanvragen voor demonstraties of verkopen in horecabedrijven. Afhankelijk van omvang, aard, doel, omstandigheden en tijdstip van de demonstratie of verkoop verleent de gemeente de vergunning.

Voorwaarden

Het is u als houder van een horecabedrijf verboden zonder vergunning een handelaar toe te staan in uw zaak producten aan de man te brengen (bijvoorbeeld via een demonstratie). Openbare verkopingen en veilingen zijn hiervan uitgezonderd.

Als u een ontheffing op dit verbod wenst, dan moet u er voor zorgen dat

  • Bezoekers niet in aanraking komen met alcohol houdende drank.
  • De ruimte waar de verkoopdemonstratie wordt gehouden uitsluitend via een afzonderlijke ingang kan worden betreden.

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren.

Meenemen

Verklaring over

  • De reden van de demonstratie.
  • De aard en omvang van de demonstratie.
  • De plaats van de demonstratie.
  • De datum van de demonstratie.
  • Het tijdstip van de demonstratie.