Verkiezingen, een ander machtigen

Product informatie

Samenvatting

Indien u als stemgerechtigd burger niet zelf kunt stemmen, is het mogelijk een andere stemgerechtigde te volmachten namens u te stemmen. U kunt dit doen door zelf uw stempas om te zetten in een volmachtbewijs. In sommige gevallen moet u een apart volmachtbewijs schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Dit geldt ook voor referenda.

Voorwaarden

  1. Het zelf omzetten van de stempas in een volmachtbewijs is alleen mogelijk indien de gemachtigde in dezelfde gemeente als u staat ingeschreven.
  2. Met de omzetting van een stempas in een volmachtbewijs kan de gevolmachtigde bij ieder stembureau van de gemeente uw stem uitbrengen.
  3. In alle andere gevallen moet u een schriftelijk volmachtbewijs aanvragen bij de gemeente.
  4. Een gemachtigde mag niet meer dan 2 machtigingen hebben.

Gang van zaken

  1. Een schriftelijke volmacht kunt u aanvragen tot en met de 14e dag voor de verkiezingen.
  2. Indien het verzoek wordt ingewilligd krijgt de gemachtigde het volmachtbewijs toegezonden.
  3. Het omzetten van de stempas kan tot op de dag van de verkiezingen.

Meenemen

Voor het aanvragen van een schriftelijk volmachtbewijs dient u het volgende mee te nemen:

  • Uw stempas.

Landelijke wetten

Digitale formulieren