Verhuizing naar Nederland

Product informatie

Samenvatting

Gaat u zich (weer) in Nederland als burger vestigen? U dient zich in te schrijven bij de gemeente waar u verblijft. Ook als u tijdelijk in Nederland verblijft of anderszins een relatie heeft met Nederland, kunt u zich inschrijven.

Voorwaarden

Als u zich vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland vestigt of al eerder ingeschreven heeft gestaan maar uitgeschreven bent voor 1 oktober 1994, heeft u een aangifte 'eerste inschrijving' nodig. Deze aangifte is ook van toepassing op kinderen die in Nederland zijn geboren en aan de verblijfscriteria voldoen, maar waarvan geen van de ouders als inwoner in de basisregistratie personen (BRP) van een gemeente staat ingeschreven.

U moet tenminste binnen 5 dagen, aangifte te doen bij uw (nieuwe) gemeente.

 • U moet deze aangifte in persoon bij de gemeente doen.

 • Ook alle andere bewoners, die deel uitmaken van het gezin en mee verhuizen, moeten hierbij aanwezig zijn.

U heeft toestemming van de hoofdbewoner nodig als u bij iemand in gaat wonen.

Let op! Als u niet tijdig zich laat inschrijven kan de gemeente u een bestuurlijke boete opleggen. De gemeente heeft toezichthouders aangesteld die toezien op de naleving van deze regels.

Rechtmatig verblijf

Uw verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn. Dat houdt in dat u

 • de Nederlandse nationaliteit heeft,

 • of een onderdaan bent van de Europese Unie,

 • of beschikt over een geldige verblijfsvergunning.

Om te worden ingeschreven moet u tenminste 4 maanden in het komend half jaar in ons land verblijven.

Vestiging vanuit de overzeese gebieden

Personen die komen uit de landen Curacao, Sint Maarten en Aruba en de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten een verhuisbericht overleggen.

Gang van zaken

 • U moet binnen 5 dagen na aankomst in Nederland in persoon verschijnen bij de gemeente waar u verblijft, om aangifte 'eerste inschrijving' te doen.
 • Tevens moeten alle meerderjarige medebewoners, die deel uitmaken van het gezin,
  in persoon tijdens de aangifte bij de gemeente verschijnen.

Meenemen

Onderstaande documenten gelden voor alle meerderjarige medebewoners die mee verhuizen:

 1. Een geldig legitimatiebewijs.
 2. Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 3. Als u in het buitenland bent geboren: een akte van geboorte. Het is mogelijk dat u de akte van geboorte moet laten legaliseren.
 4. Een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden (indien van toepassing). Het is mogelijk dat deze akten moeten worden gelegaliseerd.
 5. Als u uit de landen Curacao, Sint Maarten en Aruba en de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba komt: een bewijs van uitschrijving.
 6. Andere documenten die betrekking hebben op uw persoonlijke status.
 7. Documenten die gelden als bewijs voor het feit dat u hier woont (bijvoorbeeld huurcontract, eigendomsbewijs, een verklaring van de hoofdbewoner van het pand).

Landelijke wetten

Digitale formulieren