Verhuizing

Product informatie

Samenvatting

Als u structureel gaat verblijven op een ander adres dan waar u bij de gemeente ingeschreven staat, dan verhuist u. Ook inwonenden (zoals studenten) kunnen verhuizen. Ook kunt u binnen de gemeente verhuizen, zolang u maar van adres verandert. U dient zich te laten inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen.

Dit kunt u direct online regelen, zie hiervoor: digitale formulieren, aan de balie of schriftelijk doorgeven (formulier adreswijziging).

Het is niet mogelijk om via de digitale aangifte een verhuisdatum in het verleden op te geven. Een aangifte van verhuizing met een verhuisdatum die maximaal vijf dagen voor de aangiftedatum ligt, kunt u alleen schriftelijk of persoonlijk aan de balie bij de gemeente doen.

Voorwaarden

Verhuist u naar een ander adres, dan dient u hiervan zo snel mogelijk, tenminste binnen 5 dagen, aangifte te doen bij uw (nieuwe) gemeente

U heeft toestemming van de hoofdbewoner nodig als u bij iemand in gaat wonen.

Let op: Als u zich niet tijdig laat inschrijven, kan de gemeente u een bestuurlijke boete opleggen. De gemeente heeft toezichthouders aangesteld die toezien op de naleving van deze regels.

 

Meenemen

 • het ingevulde formulier adreswijziging

 • een geldig legitimatiebewijs

 • koop-/ huurcontract

 • als u bij iemand gaat inwonen:

  • een toestemmingsverklaring voor inschrijving op het adres

  • een kopie van het legitimatiebewijs van de persoon bij wie u gaat inwonen

Achtergrond

De overheid kan niet goed functioneren zonder juiste en actuele gegevens over haar burgers. Zonder uw gegevens kan de gemeente geen diensten aan u verlenen, weet de gemeente niet wie mag stemmen bij verkiezingen, kan ze geen uitkeringen verstrekken en weet ze ook niet aan wie ze de rekening voor gemeentelijke belastingen kan sturen.

Maar de betekenis van de Wet basisregistratie personen (BRP) reikt verder dan dat. Ook andere organisaties als de belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen, zijn afhankelijk van de gegevens in de basisadministratie en baseren hun beslissingen op de daarin opgenomen gegevens.

In de basisregistratie worden algemene persoonsgegevens opgenomen, die voor de overheid van belang zijn bij de uitvoering van allerlei wettelijke regelingen. Van iedere persoon is een zogenoemde persoonslijst aangelegd die bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gegevens over uw naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
 • Gegevens over uw administratie- en burgerservicenummer (voorheen: sofi-nummer);
 • Gegevens over uw ouders;
 • Gegevens over uw nationaliteit(en) en, indien van toepassing, uw verblijfsrecht;
 • Gegevens over een (voormalig) huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • Gegevens over uw verblijfplaats (adres);
 • Gegevens over uw kinderen;
 • Gegevens over aan u afgegeven reisdocumenten;
 • Gegevens over uw kiesrecht;
 • Gegevens over (semi-) overheidsinstellingen aan wie uw gegevens worden verstrekt.

Tips

Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats of verblijft u in een instelling? U kunt u onder bepaalde voorwaarden inschrijven op een zogenaamd briefadres.

Landelijke wetten