Ventvergunning

Product informatie

Samenvatting

Wilt huis-aan-huis goederen aanbieden of aan willekeurige voorbijgangers, voortdurend van een andere plaats, of bijvoorbeeld vanuit een rijdende verkoopwagen, dan heeft u een vergunning voor het venten nodig. Voorbeelden zijn de ijsverkoper en de groenteboer.

Voorwaarden

U heeft deze vergunning nodig in alle gevallen waarbij sprake is van handel op of aan de weg, aan openbaar water, aan huis of op een andere voor het publiek toegankelijke, in de open lucht gelegen plaats. De vergunningplicht geldt niet in de volgende gevallen

 • Voor het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van gedrukte of geschreven stukken zoals bedoeld in de Grondwet, namelijk in het kader van de vrijheid van meningsuiting.
 • Voor het bij vaste afnemers thuis afleveren van goederen door een winkelier, door zijn personeel of door zijn huisgenoten.
 • Voor het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen op een standplaats of op een door de gemeenteraad ingestelde markt. Hiervoor gelden andere regelingen.

Onder meer door middel van het uitgeven dan wel weigeren van een ventvergunning kan de gemeente haar taak tot handhaving van de openbare orde uitvoeren. Het is hierbij niet de bedoeling dat de gemeente ingrijpt in de concurrentieverhoudingen.

Voor sommige locaties verstrekt de gemeente helemaal geen vergunningen en voor andere geldt een maximumstelsel. Een maximumstelsel wil zeggen dat de gemeente slechts een beperkt aantal vergunningen voor een bepaald gedeelte van de gemeente afgeeft.

Gang van zaken

 • U moet de ventvergunning schriftelijk aanvragen bij de gemeente, uiterlijk 4 weken voordat u er gebruik van zult maken.
 • Als de beslissing op uw vergunningaanvraag negatief is, en u het daar niet mee eens bent, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Weigeringsgronden

De gronden waarop de gemeente een ventvergunning kan weigeren, liggen in de sfeer van handhaving van de openbare orde. Voorbeelden van dergelijke weigeringsgronden zijn het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast of het belang van de verkeersveiligheid. Een andere reden om eventueel een vergunning te weigeren, is wanneer de bestaande plaatselijke voorzieningen in gevaar zouden komen als de gemeente de betreffende ventvergunning wel zou verlenen.

Meenemen

 • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Een inschrijvingsbewijs van het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht.
 • Uw legitimatiebewijs.
 • Een verklaring over
  • Op welke dag of welk dagdeel u wilt gaan venten.
  • De goederen waarmee u wilt gaan venten.

Kosten

voor een vergunning als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (ventvergunning voor één dag) € 41,15

voor meedere dagen € 62,05

Achtergrond

Kenmerkend voor het venten is dat de venter de goederen of diensten steeds op een andere plaats aanbiedt en dat hij alleen op een bepaalde plaats blijft staan voor het bedienen van zijn klanten. Dit is het verschil met de standplaatsvergunning, want daar is juist sprake van straathandel vanaf een vaste plaats.

Digitale formulieren