Uittreksel, bevolkingsadministratie

Product informatie

Samenvatting

Doet u binnenkort examen, of wilt u zich inschrijven voor een woning? Het kan nodig zijn dat u een uittreksel uit de BRP moet indienen. Het uittreksel BRP bevat tenminste uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt dit afschrift bij de gemeente waar u staat ingeschreven aanvragen en direct meenemen.

Gaat u binnenkort reizen met kinderen? Bij 'Tips' kunt u lezen wat u kunt doen om snel langs de douane te komen.

Voorwaarden

U moet als inwoner in de gemeente staan ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) en u moet zich legitimeren.

Gang van zaken

U kunt het uittreksel aan het loket van de gemeente aanvragen. Het document is klaar terwijl u wacht. U kunt de aanvraag ook schriftelijk doen of iemand machtigen het voor u aan te vragen.

Meenemen

Mondeling verzoek

Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of Nederlands verblijfsdocument).

Schriftelijk verzoek

Een brief aan het college van burgemeester en wethouders met:

  1. reden van aanvraag
  2. ondertekening door u zelf
  3. kopie van legitimatiebewijs

Machtiging

  1. gemachtigde moet meerderjarig zijn
  2. een brief met toestemming machtiging en reden van verzoek
  3. deze brief moet door beiden zijn ondertekend
  4. geldig legitimatiebewijs van u en gemachtigde

Kosten

Uittreksel BRP € 8,10

Tips

Geef aan voor welk doel of instantie u het uittreksel nodig heeft. Meestal weet de medewerker van de gemeente dan wel welke gegevens op uw uittreksel moeten staan.

Het is namelijk mogelijk om op een uittreksel ook andere gegevens te vermelden zoals:

  • burgerlijke staat, datum vestiging in de gemeente, etc.

  • een uittreksel BRP waarop alle leden van uw gezin vermeld staan.

Heeft u een uittreksel nodig voor een instantie in het buitenland, dan kunt u een meertalig uittreksel BRP krijgen.

Let op!

U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand alleen verkrijgen bij de gemeente waar de gebeurtenis die moet worden vermeld op het uittreksel (geboorte, overlijden, huwelijk) heeft plaatsgevonden.

Reizen met kinderen

Reist u met een kind naar het buitenland? U kunt een formulier gebruiken om te laten zien dat u toestemming heeft. De ouders, verzorgers of personen die gezag over het kind hebben moeten u die toestemming geven. Het formulier is niet verplicht maar bevat wel alle informatie die voor een snelle grenscontrole nodig is.

U kunt het formulier downloaden via de volgende link: Formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland.

Landelijke wetten