Tweede Kamerverkiezingen

Product informatie

Samenvatting

Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021
Op woensdag 17 maart 2021 kunt u stemmen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. U kunt in ieder stemlokaal binnen de gemeente stemmen. Verderop vindt u een actueel overzicht van alle stembureaus. Let op: Dit kan tot één dag voor de verkiezingsdag nog wijzigen.Houd daarom deze website goed in de gaten.

Stembureaus in Leiderdorp

Op woensdag 17 maart kunt u stemmen op deze locaties:

Gebouw Irene, Hoofdstraat 82, 2351 AM Leiderdorp

Winkelhofplein, Statendaalder 1, 2353 TH Leiderdorp

Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp

Gymzaal Zijlkwartier, Van der Marckstraat 19, 2352 RA Leiderdorp

Gymzaal Klerkenhof, Klerkenhof 3, 2353 WB Leiderdorp (niet toegankelijk voor mindervaliden)

Dwars, Bloemerd 1C, 2353 BZ Leiderdorp

Sport- en Recreatiecentrum De Does, Amaliaplein 40, 2351 PV Leiderdorp

Zalen A4, Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp

Korfbalvereniging Velocitas, Bloemerd 7, 2353 BZ Leiderdorp

De stembureaus zijn op 17 maart geopend van 7.30 tot 21.00 uur

Eerder stemmen (EarlyVoting)

Kiezers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om eerder te stemmen. Dit is vooral bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren. Als u zich kwetsbaar voelt vanwege uw gezondheid, kunt u stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart op deze locaties:

Gebouw Irene, Hoofdstraat 82, 2351 AM Leiderdorp

Winkelhofplein, Statendaalder 1, 2353 TH Leiderdorp

De stembureaus zijn op 15 en 16 maart geopend van 7.30 tot 21.00 uur

Stempas

U ontvangt uw stempas uiterlijk 3 maart. Als u gaat stemmen dan neemt u uw stempas en uw identiteitsbewijs mee. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen. Zonder identiteitsbewijs én stempas mag u niet stemmen. Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

Stempas kwijt of niet ontvangen?
Bent u uw stempluspas kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Dan kunt u t/m vrijdag 12 maart, 17.00 uur een vervangende stempas aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak. Neem ook uw legitimatiebewijs mee. Deze mag max. 5 jaar verlopen zijn.

Schriftelijk aanvragen
U kunt de vervangende stempas ook schriftelijk aanvragen via onderstaand formulier. Wij moeten uw formulier uiterlijk vrijdag 12 maart, 17.00 uur ontvangen hebben. Daarna sturen wij u een nieuwe stempas.

Formulier aanvragen vervangende stempas (pdf)

Stuur het ingevulde formulier + een kopie van uw legitimatiebewijs naar:
Gemeente Leiderdorp
T.a.v. Team Verkiezingen
Antwoordnummer 10805
2350 VB LEIDERDORP
of mail naar: verkiezingen@leiderdorp.nl

Vindt u uw 'oude' stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. U kunt alleen met de nieuwe stempas uw stem uitbrengen.

Briefstemmen (70 jaar en ouder)

Als u 70 jaar of ouder bent dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. U hoeft zelf niets aan te vragen. Wij sturen u automatisch per post alles wat u nodig heeft voor stemmen per brief.

Stempluspas
Uiterlijk 3 maart ontvangt u een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze stempluspas kunt u:

 • uw stem uitbrengen in het stembureau
 • iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen
 • uw stem per brief uitbrengen

Documenten om per brief te stemmen
Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. Hiermee kunt u uw stem bij deze Tweede Kamerverkiezing dus ook per brief uitbrengen. Hoe u per brief stemt, leest u op de website van de Rijksoverheid. Of lees deze » Uitleg briefstemmen.pdf (147,3 KB)

Afgiftepunt briefstem
Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post, óf lever deze in bij het Afgiftepunt briefstem in het gemeentehuis van Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan 1.

De openingstijden van dit afgiftepunt  zijn: woensdag 10 t/m dinsdag 16 maart van 8.30 tot 17.00 uur en woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur.

Stempluspas kwijt of niet ontvangen?
Bent u uw stempluspas kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Dan kunt u t/m vrijdag 12 maart, 17.00 uur een vervangende stempluspas aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak. Neem ook uw legitimatiebewijs mee. Deze mag max. 5 jaar verlopen zijn.

Schriftelijk aanvragen
U kunt de vervangende stempluspas ook schriftelijk aanvragen via onderstaand formulier. Wij moeten uw formulier uiterlijk vrijdag 12 maart, 17.00 uur ontvangen hebben. Daarna sturen wij u een nieuwe stempluspas.

Formulier aanvragen vervangende stempluspas (pdf)

Stuur het ingevulde formulier + een kopie van uw legitimatiebewijs naar:
Gemeente Leiderdorp
T.a.v. Team Verkiezingen
Antwoordnummer 10805
2350 VB LEIDERDORP
of mail naar: verkiezingen@leiderdorp.nl

Vindt u uw ‘oude’ stempluspas terug, dan kunt u daar niet meer mee stemmen. U kunt alleen met de nieuwe stempluspas uw stem uitbrengen.

Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. U kunt t/m vrijdag 12 maart, 17.00 uur een kiezerspas aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak. Neem ook uw identiteitsbewijs mee.

U kunt een kiezerspas ook schriftelijk aanvragen. Vul onderstaand formulier in. Wij moeten uw formulier uiterlijk vrijdag 12 maart, 17.00 uur ontvangen hebben. U ontvangt daarna uw kiezerspas. » Formulier Verzoek om kiezerspas (pdf)

Stuur dit formulier, samen met uw stempas, naar:
Gemeente Leiderdorp
T.a.v. Team Verkiezingen
Antwoordnummer 10805
2350 VB LEIDERDORP
of mail naar: verkiezingen@leiderdorp.nl

Stemmen bij volmacht

Kunt u niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders uit de gemeente Leiderdorp voor u laten stemmen. U vult hiervoor de achterzijde van uw stem(plus)pas in en draagt uw stem(plus)pas over.
De persoon die u machtigt:

 • moet iemand zijn die zelf ook een stem(plus)pas heeft ontvangen
 • mag maximaal voor 3 andere kiezers stemmen
 • moet de volmachtstem tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem
 • moet een kopie van uw identiteitsbewijs laten zien (deze mag maximaal vijf jaar zijn verlopen)

Schriftelijk machtigen
U kunt ook iemand schriftelijk machtigen. Dit heet een 'schriftelijke volmacht'. De persoon die u machtigt:

 • moet iemand in Nederland zijn die zelf ook een stem(plus)pas heeft ontvangen
 • ontvangt een volmachtbewijs dat hij voor u mag stemmen
 • brengt de volmachtstem tegelijk uit met zijn eigen stem
 • mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen
 • hoeft met de volmacht geen kopie van uw indentiteitsbewijs te laten zien

» Het formulier Schriftelijke volmacht aanvragen gebruikt u voor het aanvragen van een schriftelijke volmacht.

» Het formulier Verklaring van gemachtigde wordt door de persoon die u machtigt ingevuld.

Beide formulieren stuurt u per e-mail naar verkiezingen@leiderdorp.nl Wij moeten de formulieren uiterlijk vrijdag 12 maart, om 17.00 uur ontvangen hebben. Let op: heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Coronamaatregelen op het stembureau

Door het coronavirus is de inrichting en werkwijze in de stemlokalen anders dan u gewend bent. Het stembureau is zo ingericht dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden tussen kiezers onderling en de leden van het stembureau. Het dragen van een mondkapje in het stembureau is verplicht. Houd u zich niet aan de regels, dan kan de toegang u worden ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten.

Maatregelen op het stembureau
 • Kom alleen naar het stembureau.
 • U komt het stembureau binnen via een aparte ingang.
 • De stemhokjes staan 1,5 meter uit elkaar.
 • Per locatie mag een maximaal aantal personen tegelijk aanwezig zijn.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst met handgel.
 • Volg de pijlen voor de looproute in het stembureau.
 • Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Een extra stembureaulid controleert of de regels worden nageleefd.
 • Er staan kuchschermen tussen de kiezers en leden van de stembureaus.
 • De stembureauleden dragen een mondkapje en handschoenen.
 • De stemhokjes staan op minimaal anderhalve meter van elkaar.
 • De stemhokjes worden regelmatig schoongemaakt.
 • Uw stempas geeft u af en uw legitimatiebewijs toont u aan de stembureauleden.
 • Bij het stemmen krijgt u een eigen potlood die u na afloop meeneemt.
 • De stembus staat in de looprichting nadat u uw stem heeft uitgebracht.
 • U verlaat het stembureau via een aparte uitgang.
 • Het stembureau wordt regelmatig geventileerd en schoongemaakt.

Kunt u deze regels niet opvolgen? Dan mag u niet naar binnen en kunt u niet kunt stemmen.

Gezondheidscheck

Wanneer u naar het stemlokaal komt moet u vooraf een gezondheidscheck doen. Deze check bestaat uit een aantal vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas.

 • Heeft u last van hoesten, verkoudheid, verhoging of koorts, benauwdheid, niet goed kunnen ruiken of proeven?
 • Heeft u een huisgenoot met milde koorts of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u het coronavirus gehad en is dit met een test 7 dagen voordat u gaat stemmen vastgesteld?
 • Bent u in quarantaine vanwege een huisgenoot, teruggekomen uit een risicogebied of u bent gewaarschuwd door de coronamelder-app?

Moet u 1 van deze vragen met 'ja' beantwoorden? Ga dan niet stemmen in een stemlokaal maar blijf thuis en machtig iemand om voor u te gaan stemmen. Dit kan tot en met de dag zelf.

Voor meer informatie lees deze flyer

Meer informatie

Heeft u vragen over de verkiezingen? Mail ons via: verkiezingen@leiderdorp.nl of bel ons op: 071 – 54 58 500, Team Verkiezingen.