Transporten gevaarlijke stoffen

Product informatie

Samenvatting

Indien u in de gemeente gevaarlijke stoffen wilt laden of lossen, moet u bij de gemeente ontheffing aanvragen. Het is verboden om gevaarlijke stoffen buiten de aangewezen routes te vervoeren.

Voorwaarden

U kunt (mogelijk) ontheffing krijgen als:

  1. U de stoffen in de gemeente ophaalt of lost.
  2. Een alternatieve route niet voorhanden is.

Basisnet gevaarlijke stoffen

Er is een basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. In dit basisnet staan afspraken van de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven over de routes waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Gang van zaken

Meenemen

Gegevens betreffende

  • De aard en omvang van de stoffen.
  • Eventueel de laad- of losplaats in de gemeente.
  • De gewenste route.
  • Het tijdstip van vervoer.
  • De naam van uw bedrijf.
  • De vergunning voor vervoer van betreffende stoffen.

Kosten

€ 223,45

Verlenging € 74,95

Digitale formulieren