Transporten, bijzondere

Product informatie

Samenvatting

Wilt u een groot jacht of een recreatiewoning vervoeren binnen de gemeentegrenzen? Het is verboden om goederen te transporteren buiten de wettelijke transporteisen zoals de maximale lengte of breedte van het transport. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ontheffing op dit verbod krijgen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Voorwaarden

De gemeente verleent ontheffing indien

  • Het om incidenteel transport gaat.
  • Er geen alternatieven voorhanden zijn (bijvoorbeeld transport in delen).
  • U binnen de gemeente laadt en lost.

Gang van zaken

U kunt uw aanvraag doen op de website van het RDW.

Meenemen

Verklaring over

  • De afmetingen van het transport.
  • De gewenste route.
  • Het tijdstip van transport.

Digitale formulieren