Toeristenbelasting

Product informatie

Samenvatting

Verhuurt u kamers, kampeerruimte of ligplaatsen voor vaartuigen aan toeristen? Dan moet u toeristenbelasting betalen. De gemeente heft toeristenbelasting omdat toeristen tijdens hun verblijf profiteren van de lokale voorzieningen.

Voorwaarden

De gemeente maakt geen onderscheid tussen toeristenbelasting voor verblijf op het water en voor verblijf op het land.

Gang van zaken

  • De gemeente hanteert verscheidene procedures voor het heffen van toeristenbelasting. Als u toeristen de mogelijkheid biedt tot verblijf, zelfs al is het slechts voor een dagdeel, neemt u dan contact op met de gemeente.
  • De gemeente zal, aan de hand van de door u geleverde gegevens en de door de gemeenteraad vastgestelde tarieven, de hoogte van de aanslag berekenen.
  • Indien u een bezwaarschrift tegen een eventuele aanslag toeristenbelasting wilt indienen, richt u dit aan de Heffingsambtenaar.

Kosten

Tarief 2019

Het tarief bedraagt per overnachting per persoon € 2,13

Achtergrond

De gemeente kan geïnteresseerd zijn in informatie over het aantal toeristen dat u in een jaar heeft ontvangen, hun verblijfsduur en het aantal verblijfsplaatsen (denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het aantal bedden in uw hotel, het aantal staanplaatsen op uw camping of het aantal aanlegplaatsen aan uw steiger). De gemeente gebruikt deze informatie voor het gemeentelijke toeristenbeleid en stuurt de statistische informatie naar het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Landelijke wetten

Lokale regelgeving

Digitale formulieren