Thuiszorg, verpleging en verzorging

Product informatie

Samenvatting

Als u thuis ziek op bed ligt en er is niemand om u te verzorgen, of u heeft gespecialiseerde zorg of verpleging nodig voor bijvoorbeeld wond- of stomaverzorging en bij incontinentie, dan kunt u thuiszorg aanvragen.

Voorwaarden

 1. Als de thuiszorg een lichte vorm van verzorging betreft, waarbij begeleiding en dagbesteding voorop staan, dan dient u hierover contact op te nemen met de gemeente.
 2. Ligt het accent meer op de medische zorg door verpleging, dan neemt u hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Gang van zaken

Lichte vorm van behandeling

 1. U neemt contact op met de gemeente.
 2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
 3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor verzorging in aanmerking komt en welke vorm van verzorging het beste bij u past.
 4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van verzorging voor u te realiseren.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

 • In hoeverre bent u instaat uzelf te verzorgen, eventueel met aanvullende hulpmiddelen?
 • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) in bijdragen aan uw zorg?

Zwaardere vorm van behandeling

 1. U neemt contact op met uw zorgverzekeraar. Deze geeft de voorwaarden aan waaronder u de verpleging vergoed kunt krijgen.
 2. Aan deze voorwaarden moet u voldoen, door bijvoorbeeld een verwijsbrief van uw arts mee te nemen.
 3. De verzekeraar geeft ook aan bij welke instelling u terecht kunt (waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten).

Meenemen

 1. Een verwijsbrief van uw huisarts.
 2. Alle documenten over uw ziekte of beperking.