Textielinzameling, vergunning

Product informatie

Samenvatting

De gemeente Leiderdorp verleent geen vergunningen voor het inzamelen van textiel.

Voorwaarden

Afhankelijk van de achtergronden van uw verzoek en de plaatselijke omstandigheden verleent de gemeente een vergunning onder voorwaarden.

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren.

Kosten

€ 115,95

Digitale formulieren