Stress en stressklachten, training

Product informatie

Samenvatting

In toenemende mate blijkt dat mensen spanningen ervaren in hun dagelijks leven, zodanig dat ze niet meer goed kunnen functioneren en soms langdurig ziek worden. Het RIAGG biedt de basismodule 'Inzicht in stress en stressklachten' aan waarna de deelnemers kunnen kiezen voor een aantal vervolgmodules.

Voorwaarden

De training is bestemd voor iedereen die last heeft van veel spanningen op het werk en daar beter mee wil leren omgaan.

Gang van zaken

  1. Wilt u een meedoen aan de cursus dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  2. Uw verzekeraar geeft aan of de kosten worden vergoed en bij welke instantie u terecht kunt.

Meenemen

  1. Een verwijsbrief van uw huisarts.

Achtergrond

De training

De training bestaat uit een aantal groepsmodules.

De deelnemers starten met een basismodule Inzicht in stress en stressklachten. In deze basismodule staat het vergroten van kennis en inzicht in het verschijnsel stress centraal. Aan de orde komen de oorzaken en de gevolgen van stress, de manieren waarop mensen stress beleven en de mogelijkheden om met stress te leren omgaan. Daarna kunnen deelnemers kiezen voor vervolgmodules.

Na de basismodule kunnen de deelnemers kiezen voor een 6-tal vervolgmodules waarin het aanleren van vaardigheden centraal staat:

  • Assertiviteit op het werk, voor mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen opkomen op het werk.
  • Realistisch denken, voor mensen met stressklachten die voortkomen uit onrealistische gedachten met betrekking tot het werk.
  • Ontspanningstraining, voor mensen die moeilijk kunnen ontspannen na het werk.
  • Conflicthantering en onderhandelen, voor mensen die last hebben van stress in conflict- en onderhandelingssituaties.
  • Timemanagement, voor mensen die beter willen leren omgaan met de indeling van hun tijd.
  • Terugkeer naar werk, voor mensen die in de zieketewet hebben gezeten en ondersteuning willen bij hun terugkeer naar het werk.