Straatverlichting, melding

Product informatie

Samenvatting

Is de openbare verlichting in uw omgeving kapot? Wilt u dat de gemeente extra openbare verlichting plaatst? In beide gevallen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Voorwaarden

Wat is openbare verlichting?

Openbare verlichting is de verlichting van de openbare weg en van andere openbare ruimtes zoals parken en pleinen.

Waar en waarom plaatst de gemeente openbare verlichting?

  • De gemeente plaatst openbare verlichting vanwege de verkeersveiligheid en ten behoeve van de sociale veiligheid. Vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen brengt de gemeente in ieder geval verlichting aan bij obstakels in de weg zoals slotpalen. Ten behoeve van de sociale veiligheid plaatst de gemeente verlichting met name rond vervoersvoorzieningen, tunnels voor langzaam verkeer en parken.
  • Voornamelijk in verband met woninginbraken schenkt de gemeente de laatste jaren meer aandacht aan de verlichting van achterpaden. Ook politie en verhuurders stimuleren het aanbrengen van deze verlichting. De gemeente beschouwt dit echter niet als openbare verlichting en heeft hierbij dus ook geen zorgplicht.

Gang van zaken

Het onderhoud van de openbare verlichting iwordt door de gemeente verzorgd. Voor klachten of meldingen over de openbare verlichting in uw woonwijk kunt u het beste contact opnemen met de gemeente.

Achtergrond

Openbare verlichting is geplaatst langs de openbare weg. Het onderhoud van de verlichting is een verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Voor wegen gelegen binnen de bebouwde kom is de gemeente vrijwel altijd de wegbeheerder en derhalve verantwoordelijk voor de openbare verlichting.